2014/04/24

Gerd Brantenberg

 photo DSC_0030_zpsd959cec0.jpg

Varför var det så, och hur hade det börjat? Varför stod de och darrade vid tanken på att sätta ner ett frö i jorden? varför godtog de att kvinnor kunde bruka jorden i kraft av sin natur? Varför måste de nu, i vuxen ålder, läsa sig det som kvinnor lärde sig som barn? Varför var menstruationen en kraftkälla, när säden var en källa till skam? Hur hade det blivit så?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar