2013/10/13

finfint

1. Hjalmar Gullberg

Han kom som en vind.
Vad bryr sig vinden om förbud?
Han kysste din kind,
han kysste allt blod i din hud.
Det borde ha stannat därvid:
du var ju en annans, blott lånad
en kväll i syrenernas tid
och gullregnets månad.

Han kysste ditt öra, ditt hår.
Vad fäster en vind
sig vid om han får?
På ögonen kysstes du blind.
Du ville, förstås, ej alls
i början besvara hans trånad.
Men snart låg din arm om hans hals
i gullregnets månad.

Från din mun har han kysst
det sista av motstånd som fanns.
Din munn ligger tyst
med halvöppna läppar mot hans,
Det kommer en vind och går:
och hela din värdsbild rasar
för en fläkt från syrenernas vår
och gullregnets klasar.

2. Eeva Kilpi

Säg till om jag stör,
sa han när han steg in,
så går jag med detsamma.

Du inte bara stör,
svarade jag,
du rubbar hela min existens.
Välkommen.

3. Tina Holmberg

Kanske längtar inte bara jag efter beröring
utan också dusom sitter så nära mej, men inte vågar flytta dej närmare

4. Rosie Scanlan

People always say that it hurts at night
and apparently screaming into your pillow at 3am
is the romantic equivalent of being heartbroken.
But sometimes it's 9am on a tuesday morning
and you're standing at the kitchen bench
waiting for the toast to pop up.
And the smell of dusty sunlight and earl grey tea
makes you miss him so much
you don't know what to do with your hands.

5. Lidia Yuknavitch

The two of us under water, thunder hearted.

6. John Green

I fell in love the way you fall asleep:
slowly, and then all at once.

7. Edith Södergran

Vad fruktar jag? Jag är en del utav oändligheten.
Jag är en del av alltets stora kraft,
en ensam värld inom miljoner världar,
en första gradens stjärna lik som slocknar sist.
Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till!
Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror
och höra nattens tysta flod
och stå på berget under solen.
Jag går på sol, jag står på sol,
jag vet av ingenting annat än sol.
Tid – förvandlerska, tid – förstörerska, tid – förtrollerska,
kommer du med nya ränker, tusen lister för att bjuda mig en tillvaro
som ett litet frö, som en ringlad orm, som en klippa mitt i havet?
Tid – du mörderska – vik ifrån mig!
Solen fyller upp mitt bröst med ljuvlig honung upp till randen
och hon säger: en gång slockna alla stjärnor, men de lysa alltid utan skräck.

8. John Ajvide Lindqvist

Det går inte att säga varför man älskar något eller någon.
Man kan hitta på anledningar när så krävs, men det viktiga sker i mörkret
och utanför vår kontroll. Man bara vet när det är där.
Och när det avlägsnar sig.

9. Salvador Plascencia

I don’t know what they are called, the spaces between seconds
but I think of you always in those intervals.

10. Jörgen Kjellgren

Du har gjort ett slagfält av mitt liv.
Jag har gjort ditt hjärta till mitt tidsfördriv.
Ensamheten skär mig som en kniv
och ändå minns jag dig som någonting fint.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar