2013/01/20

Tove Jansson

 photo DSC_0297-3_zpsaa604dbe.jpg
"Det är underligt med kärlek, sa Sophia. ju mer man älskar den andra dess mindre tycker den andra om en." "" Det är alldeles riktigt, anmärkte farmorn. och vad gör man då?" "Man fortsätter att älska, svarade Sophia hotfullt. man älskar värre och värre."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar